INFORMATII ORDIN 225/2023

Informații prevăzute de Ordinul 225 din 25 aprilie 2023 emis de ANPC cu privire la operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online.

DROPBOX S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/3440/2023, având Cod unic de înregistrare 49050141, cu sediul social în MUN. IASI, SOS. VOINESTI, NR.45

Punct de lucru vanzari online:
https://www.magurban.ro
Email: office@magurban.ro
Telefon: +40 749 761 919

Domeniul principal de activitate este:

Cod CAEN 4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

Nu este cazul.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societății:

  • Certificat de inregistrare Seria B nr. 4835277, emis de Oficiul Registrului Roman de pe langă Tribunalul Iasi
  • Certificat de inregistrare in scopuri de TVA seria -__nr. __-_, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala